Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2015

youdrivemenuts
10:18
3783 d514
Reposted fromsail sail viaobsessedwithgirls obsessedwithgirls
youdrivemenuts
10:17
2490 9134
Reposted fromMijime Mijime viaobsessedwithgirls obsessedwithgirls

January 21 2015

youdrivemenuts
15:31
Ja dziś paniom życzę, żeby przestało się paniom śnić a zaczęło się paniom przytrafiać ;D
— Życzenia z ESKA Rock ;D
Reposted fromresort resort viacarriecarrie carriecarrie
youdrivemenuts
15:14
youdrivemenuts
15:14
Reposted fromuhuh uhuh viacarriecarrie carriecarrie

January 19 2015

youdrivemenuts
21:01
Dbaj o przyjaciół. Jeśli masz 20 kilka lat, rozejrzyj się dookoła siebie i zobaczysz tam osoby, które mogą ci towarzyszyć przez resztę życia. Przyjaźń wymaga dużej ilości taniego alkoholu, długich rozmów do świtu, długich wyjazdów zapchanym pociągiem, a czasem i trzymania za włosy, gdy ktoś rzyga do kibla.
— pokolenie ikea

December 23 2014

youdrivemenuts
00:14
Nosze w sobie niesamowity bałagan. w głowie, w sercu, w życiu i znów leżę na tej przeklętej podłodze i wiem, że muszę wstać, ale wcale mi się nie chce. 
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vianimfomanka nimfomanka

December 15 2014

youdrivemenuts
21:34
4944 575d 500
#kotałki :33
youdrivemenuts
21:33
4930 6af8 500
youdrivemenuts
21:33
4917 2b39 500
youdrivemenuts
21:33
4895 ebcc 500
youdrivemenuts
21:32
4834 240a 500
youdrivemenuts
21:32
4808 02f9 500

August 13 2014

youdrivemenuts
22:30
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul

May 27 2014

youdrivemenuts
15:09
Reposted fromaskman askman viana-zakrecie na-zakrecie

May 01 2014

youdrivemenuts
22:20
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viaRecklessKid RecklessKid

February 27 2014

youdrivemenuts
22:17
Reposted fromMerlinka Merlinka viacats cats

February 12 2014

18:31
3425 d68c

time spent with cats is never wasted
- sigmund freud

January 30 2014

youdrivemenuts
23:38
0919 ee3b
Reposted fromnyaako nyaako viarudawiedzma rudawiedzma

January 29 2014

youdrivemenuts
22:37
2997 3c3a
Reposted from2brokegirls 2brokegirls
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl